شهرام مروتی

۰۲اسفند
افزایش سرانه در بودجه شهرداری مراغه به ۸۱۰ هزار تومان

افزایش سرانه در بودجه شهرداری مراغه به ۸۱۰ هزار تومان

یاز اکو - سرانه شهروندان مراغه در بودجه شهرداری این شهر که تا سال ۱۳۹۷ در مقایسه با شهرهای همتراز خود پایین‌تر بود، از سال ۱۳۹۸ به بعد با جهش روبرو شده است و اکنون سرپرست شهرداری مراغه می‌گوید: این سرانه مصوب بار دیگر از ۶۲۸ هزار تومان در سال جاری به ۸۱۰ هزار تومان در سال آینده جهش می‌یابد.

});