شهرداری تهران

۱۱خرداد
۴ گزینه‌ پیشنهادی طلایی برای شهرداری تهران؛ رستم قاسمی، سردار دهقان، سعید محمد، بذرپاش

۴ گزینه‌ پیشنهادی طلایی برای شهرداری تهران؛ رستم قاسمی، سردار دهقان، سعید محمد، بذرپاش

یاز اکو - رئیس ستاد انتخابات شورای وحدت در تهران در خصوص ویژگی‌های شهردار آینده پایتخت گفت: شهردار تهران باید دارای ویژگی‌هایی مانند رویکرد اجتماعی، علم مدیریت و تخصص باشد که رستم قاسمی، سردار دهقان، سعید محمد و بذرپاش دارای این ویژگی‌ها بوده و گزینه‌ ما هستند.

});