شهرستان اهر

۱۳اردیبهشت
خرید تبلت، جایگزین حبس محکومان در اهر

خرید تبلت، جایگزین حبس محکومان در اهر

یاز اکو - رییس دادگستری اهر از جایگزین شدن خرید تبلت برای دانش‌آموزان بی بضاعت به جای حبس، برای محکومان این شهرستان خبر داد.

});