شهرهای جهان

۲۱خرداد
بهترین و بدترین شهرهای جهان برای زندگی

بهترین و بدترین شهرهای جهان برای زندگی

یاز اکو - واحد اطلاعات اکونومیست، امسال نیز به مانند سال‌های گذشته به معرفی و رتبه‌بندی بهترین و بدترین شهرهای جهان برای زندگی پرداخت

});