تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021

شهریه مدارس

۰۳اسفند
مجازی بودن آموزش ها تاثیری در نرخ «شهریه» مدارس ندارد
آموزش و پرورش:

مجازی بودن آموزش ها تاثیری در نرخ «شهریه» مدارس ندارد

یاز اکو - مدیرکل مدارس و مراکز غیردولتی وزارت آموزش و پرورش ضمن اعلام وضعیت شکایات ثبت شده از سوی والدین پیرامون ثبت نام، شهریه و روند آموزش ها در مدارس غیردولتی تاکید کرد که حضوری یا مجازی بودن آموزش ها تاثیری در نرخ شهریه ندارد؛ ضمن آنکه دریافتی معلمان نیز به این علت تغییری ندارد و موسسان باید حقوق معلم را طبق ضوابط و قرارداد بپردازند.

});