شهر استانبول

۰۷خرداد
پل های استانبول به رنگ پرچم آذربایجان درآمد

پل های استانبول به رنگ پرچم آذربایجان درآمد

یاز اکو- به مناسبت ۲۸ مه روز بزرکداشت جمهوری آذربایجان پل های "فاتح سلطان محمد" و "یاووز سلطان سلیم" که نمادهای استانبول هستند، به رنگ های پرچم آذربایجان نورپردازی شدند.

});