شهر زنجان

۲۰اردیبهشت
صدور پروانه فعالیت معادن در زنجان ۱۸درصد افزایش یافت

صدور پروانه فعالیت معادن در زنجان ۱۸درصد افزایش یافت

یاز اکو - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: سال گذشته پروانه بهره برداری برای ۲۰ معدن در استان صادر شد که این میزان نسبت به سال ماقبل آن، ۱۸درصد رشد داشت.

});