شهر سالم

۰۱خرداد
ارزیابی نهایی سازمان بهداشت جهانی برای معرفی سهند به عنوان شهر سالم

ارزیابی نهایی سازمان بهداشت جهانی برای معرفی سهند به عنوان شهر سالم

یاز اکو - فرماندار اسکو و ناظر عالی برنامه شهر سالم این شهرستان اعلام کرد: ارزیابی نهایی سازمان بهداشت جهانی «WHO» برای معرفی شهر جدید سهند به عنوان شهر سالم، فردا از سوی ارزیابان این سازمان جهانی به صورت میدانی انجام می‌شود.

});