شهر شوشا

۲۳اردیبهشت
آغاز بکار جشنواره موسیقی خاری بلبل پس از ۳۱ یکسال وقفه در شوشا

آغاز بکار جشنواره موسیقی خاری بلبل پس از ۳۱ یکسال وقفه در شوشا

یاز اکو - جشنواره موسیقی خاری بلبل در شوشا پایتخت فرهنگی آذربایجان به مدت دو روز برگزار می شود.

});