شورای عالی کار

۰۳اسفند
وارد بازی با اعداد دستمزد نخواهیم شد/ افزایش دستمزد به صورت رقم ثابت عملی نیست
نماینده کارگران:

وارد بازی با اعداد دستمزد نخواهیم شد/ افزایش دستمزد به صورت رقم ثابت عملی نیست

یاز اکو - نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به پیشنهاد برخی در خصوص افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: نگاه گروه کارگری به ماجرای دستمزد فراتر از اعداد و ارقام است. اینکه در رسانه ها اعلام می کنند 25 درصد، 30 و 35 درصد افزایش پیدا کند، به هیچ عنوان منطقی نیست. مد نظر ما سبد معیشت خانوار است که باید قدرت خرید جبران شود.

۱۹بهمن
حقوق کارگر باید ۹ میلیون شود

حقوق کارگر باید ۹ میلیون شود

یاز اکو - نماینده کارگران در شورای عالی کشور گفت: از آنجایی که حقوق کارگران باید بر مبنای سبد معیشت خانوار تعیین شود، ارزش این سبد معیشتی بیش از ۹ میلیون تومان برآورد می‌شود و حقوق کارگران باید همین اندازه باشد.

۱۴بهمن
تعیین رقم سبد معیشت کارگران حداکثر تا پایان بهمن ماه/ اگر خواسته کارگران فراهم نشود تا بی نهایت به چانه زنی ادامه می دهیم

تعیین رقم سبد معیشت کارگران حداکثر تا پایان بهمن ماه/ اگر خواسته کارگران فراهم نشود تا بی نهایت به چانه زنی ادامه می دهیم

یاز اکو -«علی خدایی» نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار کرد: سبد معیشت کارگران در حال بررسی است و زمانی که رقم آن مشخص شود، برای تعیین مزد 1400 ورود خواهیم کرد.

});