شورای فرهنگ

۲۶اردیبهشت
تصمیمات کارگروه‌های شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی عملیاتی شود
استاندار آذربایجان شرقی:

تصمیمات کارگروه‌های شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی عملیاتی شود

یاز اکو - استاندار آذربایجان شرقی گفت: تصمیمات کارگروه‌های شورای فرهنگ عمومی آذربایجان شرقی باید عملیاتی شود.

});