شورای پول و اعتبار

۲۴بهمن
تمدید مهلت استفاده از امهال بدهی واحدهای تولیدی تا پایان شهریور ۱۴۰۰
همتی خبر داد:

تمدید مهلت استفاده از امهال بدهی واحدهای تولیدی تا پایان شهریور ۱۴۰۰

یاز اکو - رییس کل بانک مرکزی نوشت: مهلت استفاده از شرایط ویژه امهال بدهی واحدهای تولیدی به بانک‌ها تا پایان شهریور ۱۴۰۰ تمدید شد.

});