شورای_شهر_تبریز

۲۱اسفند
مرد بدون تشریفات شورای شهر، ثبت‌نام کرد
خبر فوری یاز اکو از نام‌نویسی داوطلبان انتخابات شورای شهر تبریز

مرد بدون تشریفات شورای شهر، ثبت‌نام کرد

یاز اکو - مرد بدون تشریفات شورای فعلی شهر تبریز، بدون هیئت همراه و تشریفات برای چندمین دوره‌ی متوالی برای ثبت نام در انتخابات شورای شهر تبریز 1400، وارد فرمانداری شد.

});