• امروز : جمعه - ۲۹ تیر - ۱۴۰۳
  • برابر با : Friday - 19 July - 2024

شکور زیرک

14تیر
اقلیتی که از جنگ می‌گوید؛ اکثریتی که صلح می‌خواهند
بررسی افکار پزشکیان و جلیلی در حوزه سیاست خارجی

اقلیتی که از جنگ می‌گوید؛ اکثریتی که صلح می‌خواهند

آیا نترسیدن از جنگ، مزیت است یا فراهم کردن صلح؟ قرار است چقدر هزینه دهیم؟ قرار است چقدر سفره‌های مردم کوچک شود؟ قرار است چقدر ناامیدی در کشور پخش شود؟ قرار است چه تعداد از نخبگان از کشور مهاجرت کنند؟ تا به این نتیجه برسیم که دولت کارآمد، دولتی است که صلح، ثبات و آرامش را به مردم هدیه کند؛ نه جنگ را.

ابر برچسب
});