شیخ صفی‌الدین اردبیلی

۲۹اردیبهشت
راه‌اندازی ۶ موزه جدید در مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی
سرپرست معاونت میراث فرهنگی اردبیل خبر داد:

راه‌اندازی ۶ موزه جدید در مجموعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی

یاز اکو - سرپرست معاون میراث فرهنگی استان اردبیل گفت: به دنبال شیوع کرونا بازدید مسافران و گردشگران از موزه‌ها کاهش یافته به طوری که سال گذشته ۹ هزار نفر از موزه‌های استان اردبیل بازدید کردند.

});