صادرکنندگان نمونه

۰۵بهمن
جلسه هماهنگی انتخاب صادرکنندگان برگزیده آذربایجان شرقی برگزار شد

جلسه هماهنگی انتخاب صادرکنندگان برگزیده آذربایجان شرقی برگزار شد

یاز اکو- جلسه هماهنگی انتخاب صادرکنندگان برگزیده آذربایجان شرقی برای تصمیم گیری نهایی در خصوص برگزاری مراسمی ویژه در این زمینه برگزار شد.

});