صالح مومنی

۱۹اردیبهشت
اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی در آذربایجان شرقی

اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی در آذربایجان شرقی

یاز اکو - مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی کشاورزی استان را اعلام کرد.

۳۰فروردین
التهاب بازار مرغ در آذربایجان شرقی فروکش کرده است
مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی:

التهاب بازار مرغ در آذربایجان شرقی فروکش کرده است

یاز اکو - مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: التهاب بازار مرغ در استان فروکش‌کرده است.

});