صفر شاسفند

۱۲اردیبهشت
اجرای بیش از ۶۴هزار میلیارد ریال طرح سرمایه‌گذاری در ارس تصویب شد

اجرای بیش از ۶۴هزار میلیارد ریال طرح سرمایه‌گذاری در ارس تصویب شد

یاز اکو - معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس گفت: سال گذشته ۹۳ طرح سرمایه گذاری داخلی و خارجی به ارزش ۶۴ هزار و ۳۱۲ میلیارد ریال در کمیسیون اقتصادی این سازمان تصویب شد.

});