صندوق توسعه

۳۰بهمن
محصول کارخانه تولید بخشنامه در ایران
در نشست هیا‌ت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تشریح شد؛

محصول کارخانه تولید بخشنامه در ایران

یاز اکو - کارخانه تولید بخشنامه در ایران به رغم انتقادهای زیا‌دی که از سوی فعالان اقتصادی در سال‌های اخیر مطرح شده، همچنان فعال است. بر اساس آنچه از سوی فعالان اقتصادی مطرح شده، طی دو سال بیش از ۱۰۰ بخشنامه صادر شده که هر یک دیگری را نقض و گاهی تکمیل می‌کنند. این امر موجب شده تا فعالیت‌های اقتصادی با دست اندازهای زیا‌دی مواجه شود. از جمله آنکه هزینه مبادله افزایش یا‌فته است.

});