صنعت صنعتی

۲۸فروردین
شاگردان صنعت ممتاز در  ۹۹

شاگردان صنعت ممتاز در ۹۹

یاز اکو _ کارنامه تولید در سال ۹۹ نشان می‌دهد از میان ۳۶ کالای منتخب صنعتی و معدنی، ۲۵ کالا نسبت به سال ۹۸ رشد تولید را تجربه کرده‌اند.

});