طرح هادی روستایی

۲۴فروردین
علت تمام نشدن بازسازی‌ها در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی
مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی تشریح کرد؛

علت تمام نشدن بازسازی‌ها در مناطق زلزله زده آذربایجان شرقی

یاز اکو - مدیرکل بنیاد مسکن آذربایجان شرقی، علت عدم اتمام بازسازی ها در مناطق زلزله زده استان را تشریح کرد.

});