طرح واردات خودرو از مناطق آزاد

۰۱بهمن
طرح واردات خودرو از مناطق آزاد محکوم به شکست است

طرح واردات خودرو از مناطق آزاد محکوم به شکست است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو می‌گوید که طرحی برخی نمایندگان مجلس برای واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی کشور، شانسی برای موفقیت ندارد.

});