عباس بشیری

۲۸اردیبهشت
سهم استان در پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور تنها ۴ درصد است/ تداوم شرایط فعلی، موجب کاهش نقش استان آذربایجان‌شرقی در صنعت کشور خواهد شد
رئیس گروه سرمایه‌گذاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی عنوان کرد:

سهم استان در پروژه‌های سرمایه‌گذاری کشور تنها ۴ درصد است/ تداوم شرایط فعلی، موجب کاهش نقش استان آذربایجان‌شرقی در صنعت کشور خواهد شد

عباس بشیری با بیان اینکه نگاه کوتاه به پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده از استان در کشور نشانگر آن است که سهم استان از تعداد پروانه‌های بهره‌برداری و اشتغال به ترتیب ۸ و ۷ درصد است و سهم استان در سرمایه‌گذاری ثبت شده در پروژه‌های بهره‌برداری کشور تنها ۴ درصد است، گفت: تداوم شرایط فعلی مساوی با کاهش نقش استان آذربایجان‌شرقی در صنعت کشور خواهد بود.

});