عباس خالقی‌ تبار

۲۰اسفند
افزایش ۶.۲ درصدی صادرات غیر نفتی کشور
مدیر کل دفتر اطلاعات سازمان توسعه تجارت خبر داد:

افزایش ۶.۲ درصدی صادرات غیر نفتی کشور

یاز اکو - مدیر کل دفتر خدمات اطلاعات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش ارزش صادرات در بهمن ۹۹ نسبت به ماه گذشته خبر داد و گفت: صادرات غیر نفتی کشور در مدت مذکور نسبت به ماه قبل (دی‌ماه) ۶.۲ درصد افزایش داشته است.

});