تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021

عبدالامیر یاقوتی

۰۶خرداد
خسارت نوسان برق را چگونه دریافت کنیم؟

خسارت نوسان برق را چگونه دریافت کنیم؟

یاز اکو - پرداخت این خسارت از سوی شرکت بیمه‌ای صورت می‌گیرد که مورد تایید شرکت توانیر است و این بیمه براساس قوانین و مقررات موجود پس از تایید مستندات مشترکان اقدام به پرداخت خسارت می کنند.

});