تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021

علی‌اکبر نیکو اقبال

۲۴اسفند
تحلیلی بر بودجه ۱۴۰۰

تحلیلی بر بودجه ۱۴۰۰

یاز اکو - رشد اقتصادی در قالب بودجه‌های سنواتی نیازمند هدفگذاری و برنامه‌ریزی دقیق است و نمی‌توان انتظار داشت با منابع محدود بودجه‌ای، تمامی اهداف از جمله سیاسی،‌ اجتماعی و اقتصادی محقق شود.

});