علی بابایی

۲۳بهمن
افزایش ۳۲درصدی حقوق کارگران برای سال آینده قطعی به‌نظر می‌رسد

افزایش ۳۲درصدی حقوق کارگران برای سال آینده قطعی به‌نظر می‌رسد

یاز اکو - نماینده ساری و رئیس فراکسیون کارگری مجلس یازدهم گفت: با توجه به افزایش حقوق پیشنهادی برای کارکنان دولت، عدد ۳۲ درصد افزایش برای کارگران قطعی به‌نظر می‌رسد.

});