• امروز : یکشنبه - ۲ اردیبهشت - ۱۴۰۳
  • برابر با : Sunday - 21 April - 2024

علی خدایی

14اسفند
مزد منطقه ای تبعات اجتماعی و سیاسی برای ما خواهد داشت
نماینده کارگران:

مزد منطقه ای تبعات اجتماعی و سیاسی برای ما خواهد داشت

یاز اکو - نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: اگر مزد به صورت منطقه ای تصویب شود، طبق قانون کار مکلف هستیم که ابتدا یک مزد حداقلی ملی تعیین کنیم، ضمن اینکه اگر زیرساخت ها فراهم باشد.

03اسفند
وارد بازی با اعداد دستمزد نخواهیم شد/ افزایش دستمزد به صورت رقم ثابت عملی نیست
نماینده کارگران:

وارد بازی با اعداد دستمزد نخواهیم شد/ افزایش دستمزد به صورت رقم ثابت عملی نیست

یاز اکو - نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به پیشنهاد برخی در خصوص افزایش 35 درصدی دستمزد کارگران برای سال آینده گفت: نگاه گروه کارگری به ماجرای دستمزد فراتر از اعداد و ارقام است. اینکه در رسانه ها اعلام می کنند 25 درصد، 30 و 35 درصد افزایش پیدا کند، به هیچ عنوان منطقی نیست. مد نظر ما سبد معیشت خانوار است که باید قدرت خرید جبران شود.

ابر برچسب
});