غزه

۰۴خرداد
شمار شهدای غزه به ۲۵۳ تن رسید

شمار شهدای غزه به ۲۵۳ تن رسید

یاز اکو - طبق اعلام این وزارتخانه از این تعداد ۶۹ تن کودک، ۴۰ تن زن و ۱۷ تن هم جزو افراد سالخورده هستند.

});