تاریخ : چهارشنبه, ۲۶ خرداد , ۱۴۰۰ Wednesday, 16 June , 2021

غلامحسین شافعی

۱۸اسفند
تا کی قرار است مسیر غلط اقتصادی ادامه یابد؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران:

تا کی قرار است مسیر غلط اقتصادی ادامه یابد؟

یاز اکو - رئیس اتاق بازرگانی ایران می‌گوید زمان آن رسیده تا در اقتصاد ایران یک تغییر فکری مبنایی صورت گیرد و شعارهای توزیعی کنار بروند.

});