غلامرضا بابایی

۱۱خرداد
دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین معدن کشور نیازمند توجه ویژه است
رییس سازمات صمت آذربایجان غربی:

دریاچه ارومیه به عنوان بزرگترین معدن کشور نیازمند توجه ویژه است

یاز اکو - رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: دریاچه ارومیه، بزرگترین معدن کشور به شمار می رود و نباید به این ظرفیت مهم اقتصادی بی توجه باشیم.

});