غلامرضا باقری

۰۶اردیبهشت
پالایشگاه تبریز در یک پروژه زیست محیطی ۲۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد

پالایشگاه تبریز در یک پروژه زیست محیطی ۲۸ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرد

یاز اکو - مدیرعامل پالایشگاه تبریز، با بیان اینکه ۲۸ هزار میلیارد تومان در طرح جامع سرمایه گذاری کرده و ۵۶ میلیون یورو سرمایه‌گذاری در دست اجرا داریم، گفت: پروژه تبدیل نفت کوره به محصولات ارزش افزوده مهمترین اولویت ماست.

});