غلامرضا شریفی

۰۴خرداد
خردادماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی خبر داد

خردادماه، آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی

یاز اکو - مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی گفت: مودیان مالیاتی بخش مشاغل تا پایان خردادماه سال جاری مهلت دارند تا نسبت به تنظیم و ارسال الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی عملکرد ۱۳۹۹ اقدام کنند.

});