غلامرضا محمد خانلی

۱۴فروردین
قایق سواری به امکانات تفریحی تفرجگاه عینالی افزوده شد

قایق سواری به امکانات تفریحی تفرجگاه عینالی افزوده شد

یاز اکو - امکان تفریح‌آبی با قایق پدالی (تفریحی و ورزشی) با مشارکت بخش‌خصوصی به امکانات تفریحی تفرجگاه افزوده شد.

});