فاطمه کاهی

۲۶اردیبهشت
ماجرای بنزین ۲۰ هزار تومانی چیست؟

ماجرای بنزین ۲۰ هزار تومانی چیست؟

یاز اکو - به گفته فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ماجرای سهمیه بنزین ۲۰ هزار تومانی حتی در حد طرح هم مطرح نبوده و تنها یک وعده انتخاباتی است.

});