فرامرز توفیقی

۲۵اسفند
برده‌داری نوین کارگران در شهرستان‌ها / نظام برده‌داری نوین در حال مباح شدن است
رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار:

برده‌داری نوین کارگران در شهرستان‌ها / نظام برده‌داری نوین در حال مباح شدن است

یاز اکو - کارگاه های سیاه و زیرزمینی درست کرده و زنان بی سرپرست و بد سرپرست، کودکان کار، دانشجویان، افرادی که به هر دلیلی به زندان رفته اند و بیرون آمده اند و شغلی ندارند و آدم های محتاج را به خود جذب کرده اند.

۲۵بهمن
دستمزد کارگران فقط ۳۸ درصد هزینه هایشان را پوشش می‌دهد

دستمزد کارگران فقط ۳۸ درصد هزینه هایشان را پوشش می‌دهد

یاز اکو - رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار درباره سبد هزینه خانوار گفت: هزینه سبد معیشت کارگران در دی ماه امسال نسبت به بهمن ماه ۹۸ حدود ۳میلیون و ۷۹۰ هزار تومان بیشتر شده و پوشش سبد توسط دستمزد به ۳۸.۴۷ درصد کاهش یافته است.

});