تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021

فرزام شیخ زاده حصاری

۱۸اردیبهشت
انتصاب رییس جدید مرکز تحقیقات و علوم فناوری زیستی دانشگاه تبریز

انتصاب رییس جدید مرکز تحقیقات و علوم فناوری زیستی دانشگاه تبریز

یاز اکو - با حکم رییس دانشگاه تبریز، رییس جدید مرکز تحقیقات و علوم فناوری زیستی این دانشگاه منصوب شد.

});