تاریخ : پنج شنبه, ۲۷ خرداد , ۱۴۰۰ Thursday, 17 June , 2021

فرزندخواندگی

۱۵اسفند
۱۳ هزار خانواده در کشور داوطلب پذیرش فرزندخوانده هستند
سازمان بهزیستی:

۱۳ هزار خانواده در کشور داوطلب پذیرش فرزندخوانده هستند

یاز اکو - مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی با بیان اینکه در زمان حاضر ۱۳هزار خانواده در کشور داوطلب پذیرش فرزندخوانده هستند، گفت: تعداد متقاضیان همواره بسیار بیشتر از کودکانی است که بهزیستی اجازه واگذاری آنان را با دستور دادگاه دارد.

});