فرهاد فخرالدینی

۲۷اسفند
جمهوری آذربایجان، قدر استاد فرهاد فخرالدینی را از ما بیشتر می‌داند

جمهوری آذربایجان، قدر استاد فرهاد فخرالدینی را از ما بیشتر می‌داند

یاز اکو - تجلیل از مقام هنری استاد فخرالدینی در جمهوری‌ آذربایجان، بسیار زیباست. او که خود اصالتا آذربایجانی‌ست، برای مردمان آن دیار دوچندان گرامی‌ست و بارها هنرمندانی چون رامیز قلی‌اف و خوانندگان پُرآوازه آذزبایجان به ایران آمده‌اند تا به رهبری ایشان در ارکستری که خود بنیان نهاده بود، بنوازند و بخوانند. اما دریچه‌ای دیگر که نگاه‌ کردن از آن افسوس برمی‌انگیزد، این است که چرا ما در ایران چنین کاری نکرده و نمی‌کنیم؟

});