فرهنگسرای نظمی

۲۹فروردین
۴۰ میلیارد ریال برای اجرای فرهنگسرای استاد نظمی در تبریز هزینه شد

۴۰ میلیارد ریال برای اجرای فرهنگسرای استاد نظمی در تبریز هزینه شد

یاز اکو - شهردار منطقه ۵ تبریز گفت: ۴۰ میلیارد ریال برای ساخت و تجهیز فرهنگسرای استاد « علی نظمی» هزینه شد.

});