فرهنگ و هنر

۲۹اردیبهشت
موزه تاریخ و فرهنگ دانشگاه تبریز در دنیا بی نظیر است
استاندار آذربایجان شرقی؛

موزه تاریخ و فرهنگ دانشگاه تبریز در دنیا بی نظیر است

یاز اکو - استاندار آذربایجان شرقی گفت: دانشگاه تبریز دارای موزه تاریخ و فرهنگ بی نظیری در دنیا است، زمانی که چند سال پیش در سالگرد این دانشگاه به دنبال اسناد برای این موزه بودیم، نشریاتی پیدا کردیم که قدمت چندین ساله‌ای داشتند.

});