فرودگاه خوی

۱۶اردیبهشت
مراحل نهایی تبدیل فرودگاه خوی به مرز هوایی بین المللی در دست اقدام است
نماینده مردم خوی:

مراحل نهایی تبدیل فرودگاه خوی به مرز هوایی بین المللی در دست اقدام است

یاز اکو - نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس گفت: ۱۹۰ میلیارد ریال اعتبار برای فرودگاه خوی تخصیص یافت.

});