قاجار

۲۰اردیبهشت
قاجار؛ تنها حکومتی که به جمع‌آوری اسناد اهتمام داشته است/ وجود ۳۰ میلیون برگ سند در مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمال غرب کشور
گفتگوی اختصاصی یاز اکو با رئیس مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمال غرب کشور/

قاجار؛ تنها حکومتی که به جمع‌آوری اسناد اهتمام داشته است/ وجود ۳۰ میلیون برگ سند در مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمال غرب کشور

چهار دسته اسناد اداری در مرکز اسناد و کتابخانه ملی شمال غرب کشور داریم؛ اسناد روزمره از قبیل مبایعه نامه‌ها، رسیدها و قبض‌ها، اسناد اخوانیات یا همان نامه‌نگاری‌های دوستانه، اسناد سلطانیات (سلاطین و شاهزاده‌ها) و دیوانیات که عمده‌ترین اسناد موجود را در بر می‌گیرد.

});