قاسم رحیمی

۲۱اردیبهشت
پرداخت یارانه دستمزد برای شغل اولی‌ها
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردبیل خبر داد؛

پرداخت یارانه دستمزد برای شغل اولی‌ها

یاز اکو - مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل گفت: پرداخت یارانه دستمزد برای شغل اولی‌ها به میزان 30 درصد جز برنامه‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل است.

});