قتل فرزند

۰۹خرداد
قتل جوانی به دست مادرش در تبریز
گفتگوی خبرنگار نصر با مادری که پسرش را کشت/

قتل جوانی به دست مادرش در تبریز

یاز اکو - تنها 12 روز از مرگ تاسف بار بابک خرمدین، کارگردان سینمای ایران، به دست پدر و مادرش گذشته است که این بار شاهد قتل فرزندی دیگر در تبریز به دست مادرش هستیم.

});