قره چمنی

۰۴اردیبهشت
مراسم خاک‌سپاری خیّر کتابخانه‌ساز نمونه کشوری برگزار شد 

مراسم خاک‌سپاری خیّر کتابخانه‌ساز نمونه کشوری برگزار شد 

یاز اکو - پیکر خیّر کتابخانه‌ساز نمونه کشور شادروان حسین قره چمنی در محوطه کتابخانه مرکزی تبریز به خاک سپرده شد.

});