قطب فناوری

۰۶بهمن
ایجاد قطب فناوری و تجاری‌سازی مشترک دانشگاه آزاد و منطقه آزاد ارس

ایجاد قطب فناوری و تجاری‌سازی مشترک دانشگاه آزاد و منطقه آزاد ارس

قائم مقام معاونت تحقیقات، فناوری و نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی از ایجاد قطب فناوری و تجاری‌سازی مشترک بین دانشگاه آزاد اسلامی و منطقه آزاد ارس خبر داد.

});