لایحه بودجه

۰۸اردیبهشت
زیر سوال بردن اصل شفافیت با تغییر خودسرانه جداول بودجه

زیر سوال بردن اصل شفافیت با تغییر خودسرانه جداول بودجه

یاز اکو - اقدام کمیسیون تلفیق در تغییر جداول بودجه بدون اطلاع دولت و حتی نمایندگان مجلس، مغایر با اصل شفافیت و بر ضد سیاست اصلاح ساختار بودجه است. در صورتی که به این امر رسیدگی نشود، احتمال تبدیل بدعت انجام شده به رویه‌ بودجه‌نویسی در آینده دور از ذهن نیست.

۰۹اسفند
معافیت مالیاتی فعالیت‌های هنری و انتشاراتی تا سقف ۵ میلیارد ریال
با رای نمایندگان تصویب شد؛

معافیت مالیاتی فعالیت‌های هنری و انتشاراتی تا سقف ۵ میلیارد ریال

یاز اکو - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با معافیت مالیاتی فعالیت‌های هنری و انتشارات کمک درسی تا سقف پنج میلیارد ریال موافقت کردند.

});