ماریجوانا

۲۰اسفند
طرح مکزیک برای آزادی خرید و فروش و مصرف ماریجوانا

طرح مکزیک برای آزادی خرید و فروش و مصرف ماریجوانا

یاز اکو - دو کمیته ویژه مجلس نمایندگان مکزیک پیشنویس لایحه‌ای را به تصویب رساندند که استفاده از ماری‌جوانا را جرم‌زدایی می‌کند.

});