مالک اژدر حسنی

۲۶بهمن
کارمندان متقاضی خرید فرش اردبیل تسهیلات می‌گیرند

کارمندان متقاضی خرید فرش اردبیل تسهیلات می‌گیرند

یاز اکو - رئیس اتحادیه فرشبافان دستی استان اردبیل گفت: کارمندان این استان تا قبل از عید برای خرید فرش تولیدی اردبیل مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال تسهیلات کم‌بهره بانکی می‌گیرند.

});